Priser

Priser

Det statliga tandvårdsstödet

Stödet innebär att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 65 år och äldre. Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som Du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det finns också ett omfattande regelverk i vilken tandvård som ersätts av tandvårdsstödet.

Priser

För att kunna ge en god tandvård och ett kostnadsförslag behöver vi göra en fullständig undersökning. Efter undersökningen erhåller Du en behandlingsplan med olika alternativ samt kostnadsförslag för just Dina tänder. Nedan ger vi några exempel på våra priser;

  • Du är 25 år, undersökningen kostar från 1090 kronor. Du har inte utnyttjat din ”check” på 600 kronor. Du betalar från 490 kronor.
  • Du är 35 år, undersökningen kostar från 1090 kronor. Du har inte utnyttjat din ”check” på 300 kronor. Du betalar från 790 kronor.

Kom ihåg att Du erhåller 50 procent rabatt på referenspriset om kostnaden överstiger 3000 kronor och 85 procent rabatt om kostnaden överstiger 15 000 kronor.
I Din kostnadsberäkning kan Du enkelt se summan som Du ska betala, samt summan som ersätts från Försäkringskassan, alltså Din rabatt. Betalning sker med kort, vi har ingen kontant- eller fakturahantering.
Välkommen för prisvärd tandvård i privat regi.

Fast pris tandreglering

PLAN

Price

Price

Price

Number

minutes

Invisalign

Normal behandling

Digitala avtryck


Invisalign i över och underkäke


1a besöket fritt vid start inom 40 dagar


Delbetalningsplan via Klarna

34.900 sek

Standard

Normal behandling

Metallfärgad räls


Möjlighet att köpa till vita fästen


1a besöket fritt vid start inom 40 dagar


Delbetalningsplan via Klarna

34.900SEK

Invisalign *

Komplicerad behandling

Digitala avtryck


Invisalign i över och underkäke


1a besöket fritt vid start inom 40 dagar


Delbetalningsplan via Klarna

44.900sek